//Concepte & strategii urbane: cum ar putea arăta orașele noastre

Concepte & strategii urbane: cum ar putea arăta orașele noastre

Spațiile publice fac parte din viața orașului și contribuie la calitatea vieții. Cu siguranță, mai sunt multe de făcut. Cu ocazia mai multor competiții de arhitectură, echipa studio ae – architecture & evolution- a cercetat și studiat mai multe situri din mai multe orașe din România și a propus soluții inovative care răspund nevoilor actuale și viitoare. Proiectele concept ale studio ae au fost, de mai multe ori, apreciate și premiate de un juriu specializat. Vă supunem atenției câteva dintre proiectele noastre la care ținem nu doar pentru că ne aparțin ci pentru că avem convingerea că implementarea lor ar face viața locuitorilor mai bună, mai frumoasă și mai interesantă. 

Timișoara. Zona Muzeul Mikloși – zona industrială de patrimoniu a fostelor depouri de tramvaie. Concept integrare spații publice și reconversie clădiri printr-un parcurs car se înscrie în dinamica orașului

Zona analizată, a fostelor ateliere pentru reparat tramvaie din Timișoara, se află la limita zonei istorice industriale de secol XIX-XX.

Concept propunere. Pentru unificarea celor două subzone de pe B-dul Take Ionescu, am propus un amplu peron – promenadă de-a lungul căruia se dezvoltă piațete, scuaruri, o piață acoperită, clădirile vechi și noi, grădini și un pasaj acoperit. Istoria locului și a clădirilor de patrimoniu duce gândul la tehnologie, tramvaie, inovație, schimbarea perpetuă.

Sustenabilitatea soluției rezultă din:

1. Viziunea Urbană – pe termen mediu – lung & conexiunea cu orașul

2. Calitatea Arhitecturală – restaurarea clădirilor, extinderea în timp prin clădiri noi, care se adaptează cerințelor de-a lungul timpului

3. Calitatea Socială – spațiile publice și semipublice răspund interacțiunilor infinite. 

Henri Lefebvre – ‘Spațiul este rezultatul interacțiunilor sociale’

4. Respectul pentru mediul înconjurător  – crearea unui microclimat prin amenajarea peisajeră, prin mijloace alternative de crearea energie și reducere consum, integrarea în parcursul verde al orașului

5. Economic – Timișoara – reper de activare economică printr-un hub de inovație & creativitate

Timișoara. Clădirea fostelor ateliere formează împreună spațiul public un nou reper urban
Timișoara. INTERIOR. Clădirea atelierelor transformată în zonă pentru expoziții și evenimente

Cluj Napoca. Turnul Țesătorilor. Cinci secole de istorie

Cluj. Turnul Țesătorilor. Vedere panoramică oraș

Context.

Povestea Turnului Țesătorilor, care, de peste cinci secole, face parte din viața și identitatea locuitorilor, a evoluat o dată cu orașul Cluj-Napoca. Fiecărei etape din viața turnului îi corespunde o imagine distinctă. Apartenența turnului se schimba de-a lungul timpului: de la funcția de apărare și observare, devine apoi al Țesătorilor, al Pompierilor, iar acum are șansa de a deveni turnul reprezentativ al orașului Cluj.

Proiectul studio ae propune să valorifice potentialul turnului existent, de a deveni un ax de coerență la nivelul cvartalului și al orașului. Acest scop este atins prin următoarele direcții principale:

1. Restaurarea porțiunii cu valoare istorică și îndepartarea intervențiilor care umbresc elementele de patrimoniu.

2. Supraînalțarea turnului cu un cub transparent care oferă o perspectivă panoramică peste oraș. Țesătura cubului aduce aminte de trecutul turnului, de istoria orașului cu care se contopește.

3. Amplificarea spațiului public. La nivel urban mai amplu cvartalul și turnul se integrează ritmului și traseelor urbane prin pietonalizarea străzilor Tipografiei și Str. D. Ferenc. În plus, se configurează un spațiu urban care se dezvoltă atât pe orizontală, cât și pe verticală, prin continuitatea parcursului și prin integrarea în circuitului turistic al turnului panoramic.

A close up of a white fence

Description automatically generated

Sibiu.  # în spațiul public. Mențiune la Anuala de Arhitectură 2018

A picture containing building, snow, tree, people

Description automatically generated
Sibiu.  # în spațiul public

Context. Odată cu protestele din 2017, rețeaua invizibilă a orașelor s-a activat și s-a materializat în spațiul public prin manifestarea liberă a oamenilor. A avut loc tranziția din mediul virtual în spațiul public, depășindu-se limita fizică convențională. Dimensiunea virtuală a orașelor a devenit evidentă. Sociologul Manuel Castells publica în 1996 „The Rise of the Netwotk Society”, și prezintă ideea spațiului ca flux.

Concept. Proiectul # în spațiul public propune o soluție prin care layer-ul invizibil al rețelei sociale virtuale prinde formă în spațiul public. Layer-ul informațional se așază peste țesutul medieval. „#” adună în mediul virtual gândurile comune ale oamenilor. Acest simbol informațional, dinamic, devine material și elementul central al amenajării. În spațiul public, totemul „#”  marchează adunarea oamenilor cetății preocupați de binele comun.

A picture containing meter

Description automatically generated

În prezent, Studio ae acoperă toată gama de servicii de proiectare generală de la faza de evaluare & consultanță, autorizare, la cea de asistență pe parcursul execuției până la finalizarea șantierului.

Imaginile utilizate în acest articol reprezintă proiecte ale studio ae – architecture & evolution.

www.studioae.ro

Vizualizare proiect Timișoara – An infinte city : arhitect Claudiu Buzilan  https://www.buzilanstudio.com/