//Responsabilitate socială în acțiune, noul proiect Yana (You Are Not Alone)

Responsabilitate socială în acțiune, noul proiect Yana (You Are Not Alone)

Responsabilitatea socială corporativă a reprezentat, de-a lungul timpului, o preocupare constantă pentru compania Hoval, întreprizând o serie de acţiuni în strânsă legătură cu principiile sale, care onorează și susțin familia, implicându-se în societate, cu scopul de a asigura un impact pozitiv şi de a contribui la dezvoltarea durabilă a acesteia.

Această preocupare s-a materializat, chiar de la începuturile companiei, în punerea bazelor Fundaţiei YANA de către doamna Antonia Frick, o organizaţie neguvernamentală, apolitică, independentă care are scopul de a alcătui şi implementa proiecte de sprijinire a unor categorii sociale vulnerabile. Reprezentantă a YANA Charitable Foundation, cu sediul în Principatul Liechtenstein, Fundaţia YANA derulează în prezent programe adresate familiilor, vârstnicilor, copiilor şi tinerilor în judeţul Bacău, România.

Cu o vechime de 24 de ani, YANA și-a început activitatea în anul 1996, când Doamna Antonia Frick, membru al familiei fondatoare Hoval și președinta fundației, vine în România, având o experienţă de 26 de ani ca preşedintă a programului de ajutor pentru familie “Familienhilfe Liechtenstein”, cu dorinţa de a crea şi susţine la noi în ţară proiecte de sprijinire a familiei şi a altor categorii sociale vulnerabile.

Îşi începe munca prin căutarea şi alegerea de colaboratori în mediul universitar de specialitate din București, unde face primele „investiţii strategice”: oferă burse studenţilor în asistenţă socială. Unii dintre aceştia au pus mai apoi bazele mai multor programe sociale, în diverse zone ale ţării.

Fundația YANA – You Are Not Alone (nu ești singur), cu sediul în loc. Nicolae Bălcescu, Bacău, este furnizor de servicii sociale cu servicii acreditate în domeniul protecției copilului și programe de ajutorare pentru familii și vârstnici în dificultate, precum și tabere de formare prin voluntariat pentru adolescenți și tineri.

Centrele de zi pentru copilul aflat în dificultate, în număr de 4, se află în comuna Nicolae Bălcescu (Casa YANA – Nicolae Bălcescu, Casa Heidi – Valea Seacă, Casa Peter – Galbeni) și comuna Mărgineni (Casa Aurora-Luncani).

În centrele de zi ale Fundației YANA, zilnic, de luni până vineri, mai mult de o sută de copii, aflați în diverse situații de dificultate, primesc o masa caldă, servicii de educație non-formală și informală (activități de educație artistică, de dezvoltare a abilităților de viață independentă – autogospodărire, sănătate și igienă corporală, educație financiară și juridică, educație rutieră etc), servicii de asistență psihologică și asistență socială, ajutor material de urgență. În caz de necesitate, copiii primesc ajutor financiar pentru procurarea de ochelari și pentru tratamente stomatologice.

Alți aproximativ 50 de copii aflați în dificultate participă la activitățile centrelor de zi cu o frecvență bisăptămânală, iar de serviciile de terapie aplicată (logopedie, terapie ocupațională, kinetoterapie) beneficiază în mod curent 30 de copii.

Noul proiect social Yana pentru victimele violenței domestice

În ultimii ani, prin înfiinţarea de centre de zi pentru copii, YANA a dorit să răspundă unor situaţii concrete în care copii din familii în dificultate, în special monoparentale, se află în situaţii de risc, chiar în pragul înstrăinării de familie, sau al abandonului şcolar. Astăzi, în aceste case, Yana însoțește 180 de copii în formarea şi dezvoltarea lor, prin servicii menite să le îmbunătăţească calitatea vieţii şi să le ofere şansa la un viitor bun.

Un proiect aflat în derulare în momentul de față este reprezentat de construirea și dotarea unei noi clădiri multifuncționale din satul Nicolae Balcescu, județul Bacău, care însumează peste 300 mp destinați cazării femeilor și copiilor abuzați, victime ale violenței domestice, precum și organizării de evenimente suportive, de relaxare și socializare, ca spectacole și alte activități artistice destinate copiilor.

Conform statisticilor, violența domestică este o adevărată plagă în societatea modernă, care zguduie fundația familiei, pilonul societății noastre, și provoacă traume de-a lungul generațiilor. În România, 30% dintre femei spun că au fost afectate de violență fizică sau sexuală la un moment dat în viață, doar din cifrele raportate la poliție. Acest bagaj emoțional negativ trebuie ușurat prin dezvoltarea unor programe sociale complexe și coerente, iar centrul asociației YANA, de ajutorare a familiilor aflate în dificultate, reprezintă un pas esențial în această direcție.

Compania Hoval s-a implicat în acest frumos și necesar proiect, cu dorința de a-și pune la dispoziție resursele în slujba comunității, acest lucru s-a concretizat în oferirea pro bono a unei soluții pentru încălzire și apă caldă menajeră, prin echipamentele sale de ultimă generație, care asigură o eficiență energetică ridicată și economii substanțiale în exploatare – cazanul în condensație Ultragas 70, boilerul Combival ERR 800 și grupul de pompare solar (solar armature group) deservesc clădirea multi-funcțională a asociației YANA.

Compania Hoval își dorește să încurajeze mai departe astfel de acțiuni și speră ca implicarea sa să inspire și alte companii sau membrii ai comunității sa întreprindă acțiuni suportive similare, cu convingerea că îmbunătățirea vieții persoanelor defavorizate se poate face prin pași și eforturi mărunte, dar colective și constante, responsabilitatea pentru mediu și societate fiind o îndatorire comună a noastră, a tuturor.

Pentru orice contribuții materiale (inclusiv campania 2%) sau voluntariat (deschis atât pentru persoanele din România, cat și din străinătate – existând până la momentul de față peste 16 ediții ale taberei internaționale de voluntariat), vă puteți adresa direct asociației YANA:

Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Unitate bancar: RAIFFEISEN BANK S.A.
AGENT.BACAU / BACAU,STR.DUMBRAVA ROSIE NR.2
Cod IBAN: RO79 RZBR 0000 0600 1162 2675
Tip cont: curent
Valuta: LEI