//Idei pentru un București mai frumos și mai prietenos cu locuitorii și vizitatorii săi

Idei pentru un București mai frumos și mai prietenos cu locuitorii și vizitatorii săi

Emblematicul râu Dâmbovița și malurile sale merită mai multă atenție și pot fi puse în valoare. Locuitorii și turiștii ar putea avea șansa să se bucure de un oraș deschis la concepte moderne de artă și arhitectură și să redescopere în Dâmbovița rolul ei în dezvoltarea acestui oraș care poate privi cu încredere în viitor.

Vă prezentăm câteva dintre proiectele noastre de care suntem atașați deoarece suntem convinși că realizarea lor conduce la îmbunătățirea calității  vieții, iar Bucureștiul ar fi pe harta orașelor orientate către locuitori. Mai multe jurii de specialitate au remarcat și premiat proiectele concept ale Studio ae.

Premiul I, Concurs internațional Art Urbain, Franța

Proiect susținut de Ministerul Ecologiei și Dezvoltăriii Durabile din Franța
Concept. Strategie dezvoltare București, Renașterea fluidității spațiilor

București. Zona Regie. Activarea Dâmboviței și crearea unui ax verde al orașului
Propunere pentru parcul Politehnicii – Activare centru universitar

Bucureștiul nu a avut fortificații. Terenurile mlăștinoase și râul Dâmbovița, cu sinuozitățile sale, au reprezentat un mijloc natural de apărare. În trecut, locuitorii trăiau împreună cu apa, așezările erau cât mai aproape de ea. Acum, Dâmbovița se află, cumva nefiresc, izolată de oraș. Prin schimbările din timpul perioadei comuniste, râul a fost închis într-un coridor de beton și smuls din viața orașului. Astăzi, ceea ce a fost izvorul vieții sociale a fostei Cetăți a lui Bucur a ajuns un element de separare între cele două maluri. Numai studenții mai sunt pietoni pe malurile râului deoarece majoritatea universităților se află de-a lungul Dâmboviței.

Concept intervenție

Ca răspuns la problema generală a lipsei spațiilor verzi amenajate și de relaxare în București, proiectul Renașterea fluidității spațiilor propune valorizarea zonelor vide adiacente universităților și spațiilor culturale prin conexiunea lor într-un sistem verde de-a lungul râului.

Intervenția propusă de noi are un caracter strategic. Fiecare reper are un caracter deja defint care îl diferențiază și care merită păstrat. Conexiunea viitoare vizează valorizarea legăturilor fluide și permeabile. Mobilitatea în ritm normal, pietonal sau cu bicicleta, este încurajată la nivelul întregului oraș prin stații de biciclete, legătura dintre parcuri, prin mobilier urban unitar, compemporan.

Strategie conectare zone  
Suprapunerea geografiei terenului, centrelor universitare și a spațiilor verzi 

București – Foyer în fața Teatrul de Operetă Ion Dacian, Locul III

Concurs organizat de Uniunea Arhitecților din România

Concept. Sunetul naturii la Opereta

Vedere din zona Bisericii lui Bucur.

Situl Operetei beneficiază de un context avantajos: în centrul orașului, pe malul stâng al Dâmboviţei, cu teren în pantă care coboară spre apă, cu deschidere către Biserica lui Bucur. La fel ca muzica, apa și vegetația generează sunete, vibrație şi emoție. Astfel, natura reprezintă factorul de legătură şi continuitate între spațiile urbane adiacente şi Operetă.

Vedere de pe pasarela care se deschide către râu și se transformă în cascadă

Scopul intervenției este de a amplifica prezența elementelor existente şi de a le transforma într-un parcus continuu, coerent, integrat la nivel urban. Prin proporția elementelor propuse, acestea sunt vizibile de la distanţă şi devin repere urbane ale Operetei. Interesul pietonului este atras şi apoi se întâlnește cu o succesiune de situaţii: spaţii verzi, piaţete, apă, sunete, perspective emblematice. Subtil, pietonul este invitat să pătrundă și în interiorul Operetei, după ce a zăbovit mai mult în spațiul melodios și fluid din fața acesteia.

Elementele propuse de echipa Studio ae contribuie la identificarea spațiului la nivel urban, amplificându-i prezența prin folosirea pantei terenului, prin contactul cu Dâmbovița, prin perspective panoramice, inclusiv către Biserica lui Bucur, prin păstrarea și amplificarea vegetației existente, prin sunet (cascada spre Dâmbovița propusă), prin parcarea ascunsă în diferența de nivel.

JuriulProiectul are o abordare peisageră complexă, insistând asupra relației cu Râul Dâmbovița și a raportului cu peisajul urban înconjurător. Această amenajare mută accentul dinspre piața propriu-zisă a Teatrului de Operetă, către laturile de sud (adiacentă pasajului Mărășesti) și est (mărginită de malul Dâmboviței) ale acestuia. Compoziția e dominată de un ax lateral constituit de o promenadă – fântână încheiată la capete cu un semnal (spre Bulevardul Mircea Vodă) și o belvedere (peste Dâmbovița) și de un sistem de alei ce șerpuiesc pe malul râului. În locul unei simple piețe amenajate, proiectul propune alternativa viabilă a unui parc urban.”

Perspectivă către biserica lui Bucur & către Dâmbovița

Calitatea spațiilor publice este unul din factorii importanți care contribuie la calitatea vieții locuitorilor. Pasionată de spațiul public, echipa studio ae – architecture & evolution – a creat și imaginat proiecte care propun transformarea prin arhitectură pentru numeroase situri din București.

În prezent, Studio ae acoperă toată gama de servicii de proiectare generală de la faza de evaluare & consultanță, autorizare, la cea de asistență pe parcursul execuției până la finalizarea șantierului.

Imaginile utilizate în acest articol reprezintă proiecte ale studio ae – architecture & evolution.

www.studioae.ro