//Ce este dincolo de desenele arhitecților

Ce este dincolo de desenele arhitecților

Care sunt fazele necesare pentru a construi sustenabil? Povestea construcției

Dacă vrei să construiești o casă, un spațiu comercial, o clădire de birouri, un bloc, o casă de vacanță sau altceva probabil te întrebi de unde ar trebui să începi pentru un start bun. Dacă ai o dilemă despre domeniul construcțiilor, apelează la un profesionist,  la arhitect!

Colaborarea cu arhitectul te ajută să iei decizii informate, să clarifici ce îți dorești și îți oferă o viziune de ansamblu asupra întregului proiect, de la idee la finalizarea construcției

1. Evaluare & consultanță

În prima fază sunt multe opțiuni în piață, terenuri, clădiri existente, zone diferite, fiecare cu plusuri și minusuri la fiecare. La discuția cu arhitectul, este necesar să ai un wish list (suprafață, funcțiune, scop proiect) ca punct de start al discuției.

Prin consultarea cu arhitectul, acesta analizează situl sau siturile în discuție prin perspectiva legislației, regulamentelor existente, a riscurilor potențiale pe parcursul proiectului. Astfel, poți afla regulamentul de urbanism care se aplică acelei zonă (PUZ – plan urbanistic zonal), prevederile regulamentului general de urbanism, (PUG), funcțiunile permise, suprafețele construite, indicii urbanistici (POT – procent de ocupare a terenului & CUT–), dacă sunt prevăzute exproprieri, riscurile și blocajele care pot să apară pe parcursul proiectului. De asemenea, de la caz la caz, se pot recomanda realizarea unor studii suplimentare precum cele pentru o zonă protejată, sau evaluarea cu expertul de structură, consultanță pentru infrastructură (investigații la branșamentele electrice, apă, canalizare)

La finalul acestei faze se poate stabili o temă generală de proiectare care va sta la baza următoarei etape, de concept.

2. Concept – studiu de fezabilitate – ante proiect – Viziune

Este una dintre cele mai frumoase faze, este faza de creație, de gândire. Este foarte importantă pentru a obține un proiect de succes. În acest moment se iau deciziile importante, se „croiește casa”.

Arhitectul studiază tema de proiectare în relație cu mai mulți factori : proporțiile, așezarea pe teren, orientarea camerelor în funcție de soare, materiale, dimensiunea camerelor, percepția, fluxurile, parcursul prin clădire, perspectivele importante. Viziunea arhitectului ține cont de dorințele beneficiarului. Ideile și povestea prind contur prin schițe, planuri, secțiuni, fațade, machetă, randări (imagini fotorealiste), simulări 3D.

După încheierea fazei de concept se începe procesul de obținerea a autorizației de construire.

3. Obținerea Autorizației de construire – CU -> Avize -> DTAC -> Ok șantier

Consolidare, extindere, conversie funcțională clădire existentă, București

O dată stabilită viziunea proiectului, începe procesul de autorizație prin depunerea documetelor pentru emiterea Certificatului de Urbanism. O dată obținut, autoritatea emitentă informează ce avize și acorduri sunt necesare pentru construire. În funcție de situație, acestea pot fi: avizul de mediu, avizul Inspectoratul de Situații de Urgență (zis și aviz de la Pompieri), avizele privind racordurile la utilități (apă, canal, electricitate, telefonie), avizul Ministerului Cultelor, aviz Circulații, iar lista poate continua. Pentru fiecare aviz se alcătuiește o documentație specifică împreună cu inginerii de specialitate, experți, verificatori.

Pentru obținerea autorizației de construire, este necesar ca toate avizele și acordurile să fie obținute. De asemenea, la acestea se adaugă studiile de specialitate cerute prin legislație care sunt elaborate de arhitect, inginerul de structură, inginerii de instalații. Aceste studii formează Documentația Tehnică pentru Autorizație de Construire (DTAC) care se depune la autoritatea competentă.

Arhitectul se ocupă de coordonarea întregii echipe. De exemplu, pentru un proiect de casă, această echipă este formată din peste 8 specialiști: arhitect, ingineri de structură, inginer topometrist, inginer geo-tehnist, ingineri de instalații (electrice, sanitare, ventilații & încălzire) la care se adaugă verificatori pentru fiecare specialitate. În funcție de cerințe, din echipă mai  pot face parte arhitectul peisagist, inginer pentru standardul de casă pasivă.

4. Proiectele tehnice & Detalii de Execuție – pe scurt PT și DE

“God is in details”.  

Pe fiecare specialitate se elaborează proiectul în vederea execuției, pe baza temei lansate de arhitect. Fiecare proiect conține: exigențe materiale, straturi, indicații de alcătuiri, îmbinări materiale, stereotomii, detalii, iluminat, etc. Practic, se creează piesele pentru șantier și regulile de asamblare ale acestui puzzle uriaș. De asemenea, pe fiecare specialitate sunt date centralizări de calcule de cantități, iar bugetul se poate calcula pe baza acestora.

5. Execuția – implementarea – șantierul

Asistență tehnică de specialitate – verificări și oferire consultanță constructor

Constructorul va cere proiectul tehnic pentru ofertare și începerea șantierului. Când constructorul are proiecte de calitate, atunci va avea claritate și va înțelege ușor ce are de executat. O construcție reușită are la baza un proiect tehnic de calitate.

Pe parcursul acestei etape, fiecare piesă din proiect este comandată și pusă în operă. Arhitectul și inginerii asigură în această fază asistență tehnică de specialitate prin care se urmărește asigurarea controlului calității prin respectarea proiectului. Dacă execuția are nevoie de clarificări, informări suplimentare, adaptări, atunci se consultă cu echipa de proiectare pentru a lua cele mai bune decizii și pentru a păstra viziunea până la final.

6. Bucuria unui proiect reușit

Consolidare, conversie și extindere clădire existentă, București.

Cea mai mare satisfacție este cea a reușitei de final când totul se aliniază, se închide. Practic, viața clădirii de atunci începe.

Dacă vrei să te consulți, să întrebi, să afli mai multe despre proiectul la care te-ai gândit să-l construiești,  găsești răspunsurile la echipa Studio ae.

Elena Ștefănescu, arhitect co-fondator al studioului de arhitectură studio ae – architecture & evolution, a luat parte activ la evaluarea a sute de proiecte de dezvoltare (spații existente & terenuri în vederea construirii) în cadrul mai multor companii internaționale aflate în plină expansiune.  

În prezent, Studio ae acoperă toată gama de servicii de proiectare de la faza de evaluare & consultanță, autorizare, la cea de asistență pe parcursul execuției până la finalizarea șantierului.

Fotografii: Sabin Prodan

www.studioae.ro
Imaginile utilizate în acest articol reprezintă proiecte ale studio ae.

Poza de ilustrare: Vizualizare Moutain Retreat  –  arh. Claudiu Buzilan – https://www.buzilanstudio.com/