//Când aveți nevoie de autorizație de construire?

Când aveți nevoie de autorizație de construire?

Dacă intenționezi să construiești, modifici sau amenajezi un spațiu comercial, casa, o clădire de birouri, un bloc, sau altceva probabil te întrebi dacă ai nevoie de autorizație de construire.  

Înainte de orice construcție nouă sau intervenție pe o construcție existentă este necesar să se respecte și verifice normele și legile în vigoare. Necesitatea  autorizației de construire pentru lucrările pe propuse sunt determinate prin legea 50/1991 cu completările ei ulterioare.

Pentru a estima implicațiile legii, se recomandă evaluarea proiectului de un arhitect deoarece acesta are o viziune de ansamblu asupra intervențiilor și legislației în vigoare.

Ce este o autorizație de construire?

Autorizația de construire este actul prin care primești de la autorități dreptul legal de a construi, a repara sau a consolida o construcție, scopul ei fiind de a asigura construcția ca fiind sigură și conformă.

Autogara Chitila: schimbare destinație, consolidare și extindere. Lucrări care necesită autorizație de construire. Proiect premiat în cadrul Anualei de Arhitectură 2020

Cine emite autorizația de construire?

Autorizațiile de construire sunt emise de primarii generali, primarii de minicipii, primarii de sector, de oraș și comune sau de președinții consiliilor județene.

Termenul de emitere a unei autorizații de construire este cel mult 30 de zile de la depunerea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Când aveți nevoie de autorizație de construire?

Autorizația de construire este obligatorie în cazul clădirilor civile cum ar fi case, locuințe colective, clădiri de învățământ, de cultură, sport, administrative sau comerciale pentru lucrări precum construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinație.

Așadar, dacă aveți o clădire nouă de construit sau o clădire existentă la care se dorește reconstruire parțială, modificarea geometriei, consolidarea structurii de rezistență, suplimentarea cu un etaj sau o mansardă sau schimbarea funcțiunii, pentru toate aceste lucrări este necesară autorizația de construire.

Inclusiv pentru lucrările cu caracter provizoriu cum sunt firmele și reclamele, copertinele și pergolele din spațiu public sau anexele gospodărești etc. este necesară autorizarea cu anumite condiționări.

Sediu Geberit România a presupus obținerea autorizației de construire, chiar dacă lucrările s-au desfășurat doar la interior

Când NU aveți nevoie de autorizație de construire?

Sunt situații când lucrările pe care intenționați să le faceți nu aduc modificări la structura de rezistență și /sau la aspectul arhitectural. În acest caz, autorizația de construire nu este necesară pentru lucrări precum reparații la garduri, acoperișuri, finisaje exterioare fără a modifica culorile clădirilor sau înlocuiri la tâmplării interioare sau exterioare fără a modifica dimensiunea golurilor.

De exemplu, dacă se dorește modificarea culorii de pe fațadă și schimbarea dimensiunii unei ferestre este necesară autorizarea lucrării.

Dacă se dorește schimbarea ferestrelor de lemn cu unele identice ca dimensiune, dar din PVC, atunci nu este necesară autorizarea lucrării.

Lucrările de intervenții pentru protejarea la foc a unei clădiri, deși nu necesită autorizare, recomandăm a fi făcută cu consultanță specializată !

O categorie specială: monumente istorice, zone de protecție, zone construite protejate, clădiri cu valoare arhitecturală

Lucrările precum construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare pentru clădirile din situațiile de mai jos au nevoie de autorizație de construire:

  • Clădirea este un monument istoric
  • Clădirea este aflată în zona de protecție a unui monument istoric ( zonă-tampon între monument şi mediul înconjurător actual, cel puțin 100m in localitățile urbane, 200m în localitățile rurale, 500 m în afara localităților)
  • Clădirea se află intr-o zonă construită protejată (zonă stabilită de Consiliu Local cu valori de patrimoniu cultural sau natural – ex: Centrul vechi al Bucureștiului sau Parcul Cișmigiu)
  • Clădirea este o construcție cu valoare arhitecturală sau valoare istorică deosebită. (are elemente unice sau valoroase din punct de vedere arhitectural)
Timișoare: reconversie sit de patrimoniu de 20 000 mp – depoul fostelor tramvaie

Sunt unele lucrări, pentru clădirile dintr-o zonă de protecție a unui monument sau dintr-o zonă construită protejată care sunt permise fără autorizație de construire cum ar fi lucrări de reparații sau întreținere care nu afectează volumul, forma clădirii sau decorația fațadelor, lucrări fără extinderi, demolări sau modificări structurale, acestea fiind posibile doar în cazul în care construcția nu are valoare arhitecturală sau valoare istorică deosebită și nici nu e monument istoric (în momentul de față sau în devenire).

Dacă locuiești într-o clădire din Centrul Vechi al Bucureștiului – zona construită protejată – și clădirea nu are valoare arhitecturală sau nu e monument istoric, poți schimba culorile la interior fără să fie nevoie de autorizație de construire.

Reparațiile interioare la finisaje și tâmplării interioare sau reparațiile exterioare la acoperișuri, garduri, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces fără schimbări de materiale sau culori pot fi făcute fără autorizare.

Spre exemplu, pentru clădirea CEC de pe Calea Victoriei, arhitect Paul Gottereau, orice intervenție sau lucrare asupra clădirii are nevoie de autorizație de construire.

În concluzie, autorizația de construire este un pas esențial pentru oricine își dorește să construiască o clădire nouă sau să modifice o construcție existentă. Recomandarea este ca fiecare situație să fie analizată împreună cu un arhitect pentru a determina diferențele dintre lucrările de reparații/ înlocuire/ schimbare și a determina astfel dacă aveți nevoie de autorizație de construire.  

În prezent, Studio ae – arhitecture&evolution acoperă toată gama de servicii de proiectare de la faza de evaluare & consultanță, autorizare, la cea de asistență pe parcursul execuției până la finalizarea șantierului.

www.studioae.ro

LinkedIN.com/company/studio-ae/

facebook.com/studioaearchitecture

Fotografii : Sabin Proda

Vizualizare : Claudiu Buzilan