//Premieră în Romania: conferința online Pria Environment and Construction Industry

Premieră în Romania: conferința online Pria Environment and Construction Industry

PRIAevents organizează, în premieră, prima conferință care aprofundează tematica despre mediu și sectorul construcțiilor în România, Pria Environment and Construction Industry în 15 iunie 2021, de la ora 10,30.

Partenerii evenimentului sunt: RER Group, CELCO, Siniat, RETIM, Asociatia OIREP Ambalaje și Federația Patronatelor Societăților în Construcții.

Printre temele principale se vor regăsi:

Green Deal Romania

Ce impact va avea în economia Romaniei? Care sunt prevederile pentru sectorul cosntrucțiilor? Cât la sută din granturi vor merge către privat și cât către stat?

Deseurile din construcții

Managementul deșeurilor care provin din construcții în România.

Se poate face colectarea separată a deșeurilor din materiale de construcții: metale; lemn; deșeuri de ambalaje (carton/hârtie, plastic, etc.); gips-carton; deșeuri industriale? 

Rolul companiilor de reciclare, al salubristilor, primăriilor si al autorităților centrale? Cum se poate crea un management efficient al acestor tipuri de deseuri?

În ce constă responsabilitatea companiilor de construcții și a dezvoltatorilor? Dar a producătorilor de materiale de construcții?

Clădirile și impactul asupra mediului

Cladirile au impact semnificativ asupra mediului (40% consum de energie și 36% emisii de CO2)

Amprenta de carbon a unei cladiri

Decarbonizarea

Până în 2050 ar trebui ca Europa să devină neutră din punct de vedere climatic. Decarbonizarea, reducerea emisiilor de carbon până la nivelul la care acestea sunt absorbate de natură în totalitate – provocare pentru industria din Romania. 

Cum se vor adapta companiile producătoare de ciment?

Cum s-au adaptat producătorii de materiale de construcții?

Digitalizarea și automatizarea în segmentul clădirilor și deșeurilor din construcții

De ce este importantă digitaliarea in acest segment?

Cum au investit companiile de mediu în digitalizare? Cum se poate face o transparetizare mai buna a acestui sector prin intermediul digitalizării? Există fonduri UE sau granturi pentru acestea? Cum pot fi accesate?

Lectorii avuți în vedere:

Barna Tánczos – Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Radu MERICA – Director General, RER (Recuperare Ecologică și Reciclare)

Gheorghe Budrugeac – Director Industrial, ETEX Group

Irina ODOR – Director Comercial, CELCO SA

Cristian ERBAȘU – PreședintetFederația Patronatelor Societăților din Construcții

Mihaela FRĂSINEANU – Director Executiv, Asociația OIREP Ambalaje

Mircea ILIE – Sustainability Leader, IKEA Romania

În cadrul conferinței online PRIA Environment  and Construction Industry din 15 iunie 2021 veți beneficia de aflarea noutăților legislative, de analize la un nivel înalt și de studii de caz despre impactul construcțiilor asupra mediului, dar și de soluțiile oferite de companiile care produc materiale de construcții, constructori și dezvoltatori, companiile de colectare deșeuri, companiile de utilități, autorități locale și centrale.