//Noi hale și echipamente de ultimă generație pentru proiectul demarat de CEMACON

Noi hale și echipamente de ultimă generație pentru proiectul demarat de CEMACON

CEMACON S.A., cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Turzii 178K, derulează începând cu data de 09 aprilie 2021 proiectul „Investment in a new, eco-friendly ceramic coatings production line at CEMACON”, proiect co-finantat in cadrul programului “Dezvoltarea IMM-urilor în România”, conform contractului nr. 2020547221 încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator de program.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.210.060 Euro, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.900.000 Euro. Durata de implementare a proiectului este de 20 de luni.

Obiectivul proiectului constă in creșterea competitivității CEMACON S.A. prin construcția și punerea în funcțiune a unei noi linii de producție înveliș ceramic prietenoasă cu mediul. Proiectul prevede construcția unei noi hale precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor de ultimă generație necesare celor 6 etape de producere a învelișului ceramic, inclusiv a două stivuitoare electrice.

Proiectul este derulat în parteneriat cu International Development Norway – o organizație norvegiană cu peste 20 ani de experiență în proiecte internaționale pentru dezvoltarea de bune practici in domeniul eco‐business. Parteneriatul va contribui la dezvoltarea unui concept durabil în vederea creșterii competitivitatii CEMACON prin ecologizarea proceselor de producție și transformarea activităților pe principiile producției LEAN.
SMEs Growth Romania este un program de dezvoltare a afacerilor care vizează creșterea creării de valoare și a dezvoltării durabile în sectorul de afaceri din România. Programul face parte din granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Granturile SEE și Norvegiene au ca obiectiv reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European (SEE) și consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și statele beneficiare.

CEMACON S.A. este cel mai mare producător de blocuri ceramice cu capital românesc, cu peste 52 de ani de experiență în industria materialelor de construcții. Operează 3 mari capacități de producție situate în județul Sălaj, România, două de cărămidă și una de buiandrugi și furnizează produse inovatoare, care aduc plus-valoare utilizatorilor, obținute la costuri de producție foarte competitive.