//Investiții în infrastructură și mediu: Priorități cheie ale Fondurilor Europene pentru Dezvoltare Regională

Investiții în infrastructură și mediu: Priorități cheie ale Fondurilor Europene pentru Dezvoltare Regională

Uniunea Europeană (UE) a alocat sume impresionante pentru a aborda probleme cruciale, evidențiind renovarea completă, infrastructura urbană curată și gestionarea riscurilor naturale. Fondurile Europene pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul pentru Coeziune se angajează să investească peste 8 miliarde de euro în fiecare dintre primele două priorități, iar alți 6 miliarde de euro vor fi dedicați prevenirii și gestionării inundațiilor și alunecărilor de teren.

Într-un efort de a face față schimbărilor climatice, UE și-a propus să reducă emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 și să atingă neutralitatea climatică până în 2050. Un angajament serios, susținut de o finanțare robustă.

Cu o alocare totală de 392 miliarde de euro pentru politica de coeziune în perioada 2021-2027, UE pune accentul pe proiecte regionale dedicate reducerii emisiilor. Aproximativ o treime din această sumă, adică 118 miliarde de euro, este direcționată spre combaterea schimbărilor climatice.

FEDR este motorul principal al finanțării pentru combaterea schimbărilor climatice, contribuind cu 59% din suma totală. Urmează Fondul pentru Coeziune (22 miliarde de euro), Fondul pentru Tranziție Dreaptă (18,2 miliarde de euro), Fondul European Social Plus (5,8 miliarde de euro) și fondurile Interreg (2,5 miliarde de euro).

Un aspect important este obligația Fondului pentru Coeziune și FEDR de a aloca minimum 37% și, respectiv, 30% pentru inițiative legate de climă. Cu toate acestea, într-un efort comun, fondurile și statele membre au decis să crească aceste cifre la 56% și, respectiv, 33%.

Descoperă modalitățile prin care poți să depui oferte înaintea competitorilor pentru proiecte de infrastructură urbană și mediu, folosind platforma Victa.ro – asistenta ta virtuală de ofertare la șantiere.

SURSA ARTICOL