//Evaluarea agenției de rating asupra pieței locale estimează că România va avea o creştere economică în 2024 

Evaluarea agenției de rating asupra pieței locale estimează că România va avea o creştere economică în 2024 


Agenția de rating a emis recent o evaluare detaliată a pieței locale, subliniind atât punctele sale puternice, cât și vulnerabilitățile. Potrivit raportului, piața locală se bucură de o putere economică considerabilă, însă aceasta este temperată de instituții publice mai slabe, precum și de deficite fiscale și de cont curent ridicate. Cu toate acestea, raportul subliniază că finanțarea deficitului de cont curent provine în principal din surse stabile, conferind un anumit grad de stabilitate.

Gradul de îndatorare al guvernului României este evaluat ca fiind mai mare decât în alte țări cu același rating, iar analiștii anticipează o deteriorare treptată în următorii ani, ca urmare a deficitelor fiscale ridicate și a creșterii plăților de dobânzi.

Ratingul „a3” atribuit solidității economice a României reflectă un potențial puternic de creștere pe termen mediu al țării, alături de dimensiunea și nivelul moderat al veniturilor bugetare.

Scorul „baa3” pentru soliditatea instituțiilor și a guvernanței echilibrează calitatea relativ slabă a instituțiilor cu scoruri moderate pentru eficacitatea politicilor fiscale, monetare și macroeconomice.

Punctajul „a3” acordat solidității fiscale echilibrează povara încă moderată a datoriei naționale și indicatorii favorabili ai accesibilității datoriei cu nivelul relativ ridicat al datoriei publice denominate în monedă străină.

Scorul atribuit susceptibilității României la riscul de evenimente este „ba”, determinat de riscul politic generat de conflictul dintre Rusia și Ucraina, cu care România împarte o graniță comună, precum și de tensiunile sporite din Republica Moldova.

Perspectiva stabilă indicată în raport echilibrează forța economiei românești cu dificultățile persistente ale Guvernului în reducerea durabilă și semnificativă a deficitelor fiscale și de cont curent ridicate. Deși aceste aspecte nu prezintă riscuri imediate pentru profilul de credit al României, deficitele gemene reprezintă totuși o sursă de vulnerabilitate pentru solvabilitatea suveranului, conform concluziilor raportului emis de agenția de rating.

SURSA ARTICOL